Támogatás

Mire használható a töltő/ürítő garatos siló?

A töltő/ürítő garatos silókat főként kényes, nagy figyelmet igénylő termékek tárolására
használják, amelyek minősége, állaga kirakodás közben romolhat (csigás szállítószalag használatával).

A töltő/ürítő garatos silók használatát egy másik fontos tényező indokolja, mégpedig az
alapozás. A töltő/ürítő garatos siló felállítása csak egyetlen lemezalapot igényel, míg a fekvő siló köré kell egy betongyűrű, és a silófenék alá kell a betonlemez is; valamint ki kell építeni a szellőző járatokat, és az ürítő vezetékeket is. Amennyiben több nagyteljesítményű fekvő silóra is szükség van a tároláshoz, a silók alatt ki kell építeni egy aknát is a gépház számára.

Miért használjunk silókat ahelyett, hogy raktárakban halmoznánk fel a gabonát?

A raktári tárolással ellentétben, a silókban függőleges gabonatárolás történik, amely bizonyos előnyökkel jár:

  • Először azt az előnyt említenénk, amely az elfoglalt területben rejlik. E tárolási mód
    kisebb helyigényű, amely akkor fontos, ha nem áll rendelkezésre túl sok tér, vagy a rendelkezésre álló területhez csak magas költségen juthatunk hozzá, pl. a kikötőkben.
  • Egy másik előnye abban rejlik, hogy rendkívül könnyű fenntartani a gabona számára optimális tárolási feltételeket a hőmérséklet szabályozása, a rovarkár, penészedés, valamint madárkár elleni védekezés révén, amelyek hiánya hosszútávon jelentős gazdasági kiesést eredményezhet a tároló létesítményekben.
  • A harmadik előny abban áll, hogy a silók használata alacsonyabb költségekkel jár, mint a raktári tárolás, tekintettel arra, hogy együtt jár a gabonaszállító berendezés automatizálásával. mint a raktári tárolás.
  • Egy újabb előnye, hogy az összeszerelési költség alacsonyabb, tekintettel arra, hogy ezt a berendezést kifejezetten erre a célra tervezték, és kisebb a súlya is, mint az egyéb tároló létesítményeknek.
  • Végül, tényként említhetjük, hogy összességében kevésbé költséges, és valószínűleg ez a legfőbb előnye a silós tárolásnak a gabonaraktárakkal szemben.
Mit jelentenek a különböző siló befogadóképességek?

Töltő/ürítő garatos silók között megkülönböztetünk agrár, illetve haszonállat silókat, amelyek szabványos befogadóképessége 4,6-63 m3 (3-41 tonnás, 0,65 T/m3 adagolókapacitással) és agrár-ipari silókat, amelyek befogadóképessége 95 m3-100 m3 (70-1600 tonnás, 0,75 T/m3 gabonatároló kapacitással).

A lapos aljú silók szabvány befogadóképessége 100-41.500 m3 (75-31.000 T, 0,75 T/m3 gabonatároló kapacitással).

Az ügyfeleink eltérő tárolási igényeinek teljesítése érdekében, a Silos Córdoba-nál a kiemelt és földre fektetett silók széles választékát állítjuk elő, melyek itt beszerezhetők..

A silókat csak gabonafélék tárolására használják, vagy egyéb termékek, termények tárolására is alkalmasak?

Az agrár-ipari silókat elsődlegesen arra tervezzük, hogy ezekben gabonaféléket és olajos magvakat tároljanak. Kivételes esetben földimogyoró, illetve egyéb hasonló jellegű magvak tárolására is használhatók.

Az agrár típusú silókat elsődlegesen vegyes takarmány for animal feed or olajos magvak lisztjének tárolására tervezzük. Kivételes esetekben tárolható ezekben takarmányadalék, mint pl. karbonátok, vagy foszfátok.

A silók beszerelése jelentős infrastruktúrát igényel?

A silóalapozás igényel építési szakipari munkákat. A teherautók, kamionok számára ki kell építeni a bevezető utakat, valamint ki kell építeni a villamos áramellátást is.

A silók használatát javasolják a világon bárhol?

A silókat az egyes országok konkrét adottságainak, pl. időjárásának figyelembevételével állítjuk elő (magas hőmérséklet, hó, és szélviszonyok).

Az adott terület szeizmikus aktivitása, valamint az óceán közelsége is olyan tényezők, amelyeket figyelembe veszünk az előállításnál.

Ugyanazon berendezésben lehet különböző terményeket tárolni?

Igen. Gyakran előfordul, hogy egy tároló létesítményen belül a silókat különböző termények tárolására használják. A leghétköznapibb példa erre egy olyan gyár, ahol különböző terményeket őrölnek és kevernek össze, és állítanak így elő belőlük vegyes takarmányt.

A termény feltöltés és ürítés műveleteit lehet egyszerre végezni?

Igen, a szokványos tároló létesítményeket általában úgy alakítják ki, hogy mindkét műveletet egymástól függetlenül is el lehessen végezni, ennél fogva egyidejűleg is elvégezhetők.

Amikor a termény befogadására kerül sor a silónál, általános az a gyakorlat, hogy a terményt egy másik silóból ürítik ki.

Gondoskodni kell a gabona vízzel szembeni védelméről a silón belül?

Igen. Elengedhetetlen a gabona nyirkossággal szembeni védelme az optimális tárolási feltételek biztosítása érdekében. A silót tömítőanyaggal szállítjuk a befogólemezek között lévő illesztések tömítése érdekében; továbbá a csavarkötésekben gumi tömítőgyűrűt használunk. Ennek érdekében, ajánlatos a talajon elhelyezett silók alapozását úgy kialakítani, hogy az alap valamennyire kiemelkedjen a talajfelszínből.

A silók az évszaktól függetlenül állandó tárolási feltételeket tartanak-e fenn a gabona számára?

Igen, amennyiben a siló el van látva a megfelelő felszereltséggel, pl. hőmérsékletszabályozó rendszerrel, szellőző berendezéssel, mennyezeti elszívó berendezéssel, duplafalú mennyezettel, stb. a kedvezőtlen időjárási feltételekkel szembeni védelem érdekében.

A folyamatok automatizáltak, vagy manuálisan irányíthatók?

Mindkét vezérlési módra lehetőség nyílik, elsődlegesen attól függően, hogy mire használja a silót a telep, és milyen beruházás megvalósítása szükséges.

Várhatóan mennyi a siló berendezés hasznos élettartama?

A siló berendezés hasznos élettartama változó, tekintettel arra, hogy befolyásolják az adott területen uralkodó időjárási viszonyok is, függ továbbá a tárolt termény jellemzőitől, valamint a siló használat jellegétől is.

Létezik egy nemzetközi szabvány, amely mennyiségileg meghatározza az eltérő környezeti feltételeknek megfelelően az éves cink veszteséget. Ezt használhatjuk arra, hogy az egyes esetekre vonatkozóan elméleti becsléssel meghatározzuk a várható hasznos élettartamot, de a termény optimális állapotát, valamint a siló használat módját is mindenképpen figyelembe kell venni.

A siló berendezés működése jelentős elektromos áramfogyasztással jár?

Ez elsődlegesen a terményhez szükséges szállítóberendezés kapacitásától függ.

A töltő/ürítő garatos silókat teljes mértékben ki lehet üríteni a gravitáció segítségével, és többnyire a lapos fenekű silók is üríthetők gravitációval, amely alig igényel áramot.

Maga a tárolás is csak kevés áramot igényel; tulajdonképpen csak az állagmegőrzéshez szükséges szellőztetéshez kell áram.

Ennél fogva a silórakomány határozza meg, hogy milyen teljesítményű áramot kell beszerelni.

A siló igényel-e egyéb járulékos szerelvényeket, pl. vízellátás, gázvezeték, stb.?

A szállítóberendezés rendszeres átvizsgálása a legfőbb követelmény; többnyire a kopó alkatrészek igényelnek karbantartást.

Ajánlatos rendszeres időközönként kiüríteni a silót és elvégezni az átvizsgálást szemrevételezéssel, valamint szükség esetén a siló kitisztítását is.

E célból a Silos Córdoba a felhasználói kézikönyv mellett karbantartási utasításokkal együtt szállítja a berendezéseit, ide sorolva a szállítóberendezést, az elő-tisztító berendezést, illetve a szárítóberendezéseket is.

Akár én is beszerelhetem a silómat?

Igen. Amennyiben úgy dönt, hogy harmadik személyt bíz meg a berendezés beüzemelésével, a Silos Córdoba-val kell ellenőriztetnie mindenképp a beszerelést, illetve beüzemelést. A termékeinkhez általunk kínált garancia csak akkor érvényes, ha mi végezzük el a beüzemelés felülvizsgálatát.

A silók különböző színekben is kaphatók?

Jóllehet normál esetben horganyzott kivitelben szállítjuk a silóinkat, plusz szolgáltatásként, más színekben is rendelhetők a silók.

Ennek megfelelően, vékony fémlemez rendelhető horganyzott + lakkozott kivitelben. A kis befogadóképességű silókat (kb. max. 60 m3), illetve a nagy befogadóképességű silók mennyezetét ebből a fémlemezből is tudjuk gyártani. A siló vastag falú részeit horganyzott acéllemezekből tudjuk előállítani, amelyet plusz költségért utólagosan le tudunk festeni.

Minden siló fémből készül?

Igen, nagy rugalmassági határértékű acélból készülnek.

Robbanásveszély, vagy váratlan kiömlés veszélye miatt kell kialakítani biztonsági peremsávot a siló körül?

Nem, mivel plusz szolgáltatásként tudunk ATEX robbanásveszélyes környezetre érvényes irányelvnek megfelelően minősített berendezést szállítani.

A mezőgazdasági területekre gyakorolt vizuális hatás miatt kell-e külön környezetvédelmi engedélyt beszerezni?

A helyi előírásoktól, jogszabályoktól függ, de általában előírják ezt a helyi önkormányzatok, emiatt előfordulhat, hogy zöldre festett kivitelben kell szállítanunk a silóinkat.